Gezond denken

Transformatie en acceptatie

In stap 6 van de MMMethode besteed ik aandacht aan zelfmanagement.

De mate waarin je goed voor jezelf zorgt bepaalt je geluksgevoel.
Hoe zorg je nu vooral goed voor jezelf? Bij het beantwoorden van die vraag denken we vaak aan gezond leven.

Ik denk dat de meeste winst te halen is met gezond denken.
Ons denken wordt sterk bepaalt door onze angsten.
Die zorgen er vaak voor dat we gezonde dingen niet aangaan.
We kiezen liever voor gemak.
Onze maatschappij raakt er steeds meer in vast.

In dit artikel toon ik je twee theorieën om op een gezonde manier met je angsten om te gaan. Allereerst de Nooit meer bang- methode en daarna de ACT Methode.

 

Nooit meer bang

Phil Stutz, psychiater, en Barry Michels, psychotherapeut, zagen in hun praktijk dagelijks mensen langskomen die verlamd waren door angst. Ze ontwikkelden een methode die je helpt je angsten onder woorden te brengen en stevig aan te pakken.

Ze vinden zelf dat ze een aantal simpele tools aanreiken die je heel gemakkelijk in je dagelijks leven in kunt passen en die voorkomen dat je situaties en ervaringen gaat mijden.

Treedt de pijn tegemoet
Als je in de zee wil duiken kun je er maar het beste snel ingaan. Meet je een gedachte aan dat je van de pijn houdt, en voor je het weet ben je er doorheen. Verlang ernaar naar om pijn te verminderen! Accepteer het, je gaat het toch krijgen. Hoe harder je het wegduwt hoe meer je er aan vast zit.

Zet jezelf onder druk
Verplicht jezelf ertoe de pijn aan te gaan. Maak er een gewoonte van, zodat je niet telkens opnieuw de beslissing moet nemen.

Tegenslag hoort erbij
Het gaat erom hoe jij van binnen bent. Een spier heeft weerstand nodig om zich te ontwikkelen. Wijd je leven aan iets dat groter is dan jezelf! Het is een actieve beweging. Toon inzet en concentreer je. Vergeet de rest van de wereld en focus je. Dit vergt veel inspanning.

De wereld is niet rechtvaardig
Als je gaat vechten tegen onrechtvaardigheid kom je in de problemen. Doe een bewuste inspanning om liefde op te wekken als je boos bent op iemand die je onrechtvaardig behandeld heeft. Concentreer je op je liefde. Breng het over op de ander, zodat die ook liefdevoller wordt.

Innerlijke autoriteit
Toon moed. Zekerheid bestaat niet. Omarm je minder mooie kanten. Accepteer dat je niet volmaakt bent. Als je jezelf accepteert kun je anderen makkelijker accepteren. Leg contact met anderen. Mensen geven je kansen omdat ze zich verbonden met je voelen. Maak je niet afhankelijk van verering en aandacht.

De geest kan van de hemel een hel maken
Wees dankbaar. Dan zie je allemaal mooie dingen om je heen en doorbreek je de zwarte wolk. Wat heb je al niet allemaal om je heen? Gebruik het bij negatief denken. Welke dingen had ik onmogelijk zelf kunnen creëren? Doe het op vaste tijden ook: bv voor het slapen gaan of bij opstaan…

Vergooi je leven niet. Leef nu je droom!
Beeld je in dat je op je sterfbed ligt!

Heb vertrouwen
Wees verbonden met anderen en geloof dat je onderdeel bent van een groter geheel. Het gaat niet om jou!

 

 

ACT Methode

Acceptance and Commitment Therapie

Deze nieuwe vorm van gedragstherapie combineert verschillende werkzame technieken in 6 zuilen.

  • Mindfulness: in contact komen met het hier en nu.
  • Acceptatie: het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
  • Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel raken.
  • Zelf als context: een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
  • Waarden: ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt.
  • Toegewijde actie: Dingen gaan ondernemen op basis van waarden.

In dit artikel behandel ik één zuil, de acceptatie.

 

Iets nemen zoals het is
Accepteren betekent letterlijk ‘aanpakken wat je geboden wordt”. Het kan ook betekenen: verdragen of ergens in berusten. Dat bedoelt de theorie niet. Dat zou betekenen dat je bij de pakken neer gaat zitten.
De theorie bedoelt ‘ iets nemen zoals het is’. Acceptatie is een hele actieve manier van omhelzen. Je nodigt alles wat je niet wilt ervaren uit en alles wat je niet kunt veranderen.
Dat is bereidheid.

Bewust voelen
Je leert actief op gevoelens en gedachten te reageren door ze echt te denken en te voelen, je er bewust van proberen te worden. Als een schilder die tijdens het schilderen even afstand neemt om naar zijn schilderij te kijken.
Het doel van bereidheid  is niet dat je je beter gaat voelen, maar dat je beter leert voelen.

Leren actief te accepteren is fijn omdat met vechten tegen dingen die je niet wilt het juist alleen maar erger wordt.
De wereld is niet zoals je zou willen en je kunt dat niet allemaal veranderen. Het geeft enorm veel rust als je de pijn dan maar gewoon toelaat. Het is fijn om te weten dat die pijn in het begin echt vervelend is, maar al snel afneemt als je hem accepteert.

Pijn hoort dus bij het leven.
Het wordt veroorzaakt door directe omstandigheden en is onvermijdelijk. Pijn is niet hetzelfde als lijden. Lijden wordt veroorzaakt door de taal van je verstand, bijvoorbeeld als je zegt dat je “door de bomen het bos niet meer ziet”. Meestal wordt lijden veroorzaakt doordat we pijn proberen te vermijden.

In feite is het touwtrekken met je pijn vergelijkbaar met het touwtrekken met een monster. Je denkt dat je van de rand in het ravijn valt als je niet hard genoeg trekt. Maar hoe harder je trekt, hoe harder het monster trekt. De vraag is: hoe ben jij in het dagelijks leven bezig met touwtrekken? Lost dit de problemen op?

Stel je zet muziek op om je op te vrolijken en niet meer te denken aan een vervelende situatie. Wat is het gevolg? Je leuke muziek maakt je triest omdat je aan de vervelende situatie wordt herinnerd. Je hebt je pijn verergerd in een poging er niet meer aan te denken.