In gesprek met je adoptieouders

 

Hoe kun je het beste een gesprek met je adoptieouders aangaan?

Je wilt gehoord en gezien worden door je adoptieouders. En je wilt dat op een constructieve manier doen.
Maar dat is nog niet zo makkelijk. Hoe formuleer je je gevoelens goed?

Durf je echt te zeggen wat je op je hart ligt? Of hou je toch wat achter om je ouders te beschermen?Zij kunnen in hun geraaktheid nog wel eens defensief reageren.
Hoe ga je dan om met de reactie van je ouders?

In deze training:

 • onderzoek je je eigen behoeftes en gevoelens en gaat oefenen om ze te verwoorden
 • leer je effectieve gesprekstechnieken. (We beginnen met het oefenen van deelvaardigheden)
 • Uiteindelijke oefen je een heel gesprek met je ouders tijdens een simulatie met een professioneel trainingsacteur.

 

Je oefent deelvaardigheden zoals:

 • Beperkende overtuigingen loslaten ( het heeft toch geen zin, ze luisteren toch niet)
 • Een goede voorbereiding
 • Een juiste strategie bedenken
 • Je eigen gevoelens herkennen, benoemen, uiten en vertalen naar behoeften
 • Omgaan met de reactie van je ouders
 • Non verbaal gedrag zien (en op reageren)
 • Uit de (conflict)discussie blijven, tempo terugnemen
 • Omgaan met ontkenning en verdediging door je ouders
 • Wat te doen wanneer je ouders over hun eigen jeugd gaan praten
 • Hoe om te gaan met een eventueel teleurstellend resultaat

 

We werken o.a. met de methode van Verbindend Communiceren

Verbindend communiceren (ook wel Geweldloze Communicatie) is ontwikkeld door Marshall Rosenberg en leidt wereldwijd tot het oplossen en voorkomen van conflicten, concrete verheldering van communicatie en heling van relaties. Het is een dynamische taal van overvloed en gelijkwaardigheid.

 • Waarneming:  wat we zuiver waarnemen (niet hoe we daarover oordelen)
 • Gevoel:  hoe we ons voelen bij die waarneming (niet hoe we erover denken)
 • Behoefte:  als basis van wat we voelen (verantwoordelijkheid nemen)
 • Verzoek:  concrete actie voorstellen om het leven te verrijken (geen eis

Alles wat we doen of niet doen, zeggen of niet (durven) zeggen, doen we om een behoefte te vervullen.
De intentie van Verbindend Communiceren is om, doordrongen van dit besef, steeds meer te luisteren, spreken en leven vanuit verbondenheid met respect en mededogen voor eigen en andermans behoeften.