Het resultaat waar Rob op focust

Rob brengt je naar meer succes en geluk in werk en privé door te werken aan
jouw daadkracht, veerkracht, aantrekkingskracht en verbindingskracht.

 

Rob Marrevee biedt resultaatgerichte, uitdagende programma’s op het gebied van leiderschap en ondernemerschap.

Zijn verhaal

 

Kennis opdoen
Rob heeft veel opleidingen gedaan. Om maar zeker te zijn dat hij zou slagen in het leven. Dat kreeg hij van thuis mee. Zijn vader, de slimste van 11 kinderen, die nooit kon gaan studeren omdat er thuis geen geld was, stimuleerde Rob om naar het gymnasium te gaan. En vervolgens om naar de Universiteit te gaan. Daardoor heeft Rob veel zijn hoofd leren gebruiken.

Vader Joop

 

Leven en werken vanuit liefde en vertrouwen
Niet verkeerd, hoor. Dat gymnasium. Maar toch. Pas later besefte Rob dat je om te slagen in het leven niet alleen met je hoofd, maar ook vanuit je hart moet werken.

In 2001 adopteerde hij samen met Irma twee jongens uit Ethiopië. Vanaf dat moment veranderde zijn leven. Hij stortte zich op de opvoeding van de jongens en stelde ze centraal in zijn leven.
De jongens vroegen veel leiderschap van Rob. Grenzen stellen, ruimte geven, troosten, verhalen vertellen, stimuleren, enthousiasmeren en wat al niet meer.

Rob dacht dat hij dat wel kon. Toch heeft hij het allemaal opnieuw moeten leren. Vooral het belang van je kalmte bewaren en vertrouwen geven. En hoe belangrijk het is te kiezen voor de liefde en niet voor de angst. Het was gemakkelijk om zich over van alles en nog wat zorgen te maken. En vaak deden Irma en hij dat ook. Het bracht slechts onrust.

Vertrouwen geven
Wij mensen groeien van succeservaringen en we hebben er nooit genoeg van. In onze geschiedenis hebben we echter ook te maken met tegenslagen. We nemen dat met ons mee. Wat zijn we bang voor nieuwe vervelende ervaringen en wat zijn we gevoelig. Veel meer dan we denken.

Daardoor doen we soms rare dingen. En pakt het soms verkeerd uit. Ondanks onze goede bedoelingen.
Hoe belangrijk is het om goed te kijken. Verder te kijken dan dat wat je in eerste instantie ziet. Mee te voelen, mee te leven. Mensen zijn tot gekke dingen in staat. Maar ieders bedoeling is uiteindelijk goed. Daar is Rob van overtuigd. En hoe fijn is het voor de ander als diegene daarin gezien en gehoord wordt.

De weg van persoonlijke ontwikkeling
Rob volgde opleidingen voor persoonlijke ontwikkeling waarin hij leerde zich te verbinden met anderen. Hij ging zingen en toneelspelen om zichzelf vrijer te maken. Hij is steeds meer hulp gaan vragen.  Voorheen vroeg hij liever geen hulp. “Ik red me wel,” dacht hij. Dat was ook grotendeels wel zo. Alles op wilskracht. Maar hij had minder plezier.

 

Samengevat

Rob gelooft in jezelf ontwikkelen. En dat het je een vrijer mens maakt. Omdat je jezelf veel beter leert kennen. Je weet dat je niet zo bang meer hoeft te zijn. Je kunt veel meer ontspannen. Zo kun je de ander beter zien en helpen. Hij gunt het iedereen.

Rob

Rob richt zich met name op zelfstandig professionals en grote bedrijven.

Voorheen werkte Rob als managementtrainer voor grote trainingsbureaus: de Politieacademie, Boertien en Partners, Vergouwen Overduin, GITP Organisatieadvies e.a.

Gedurende zijn carriëre is Rob steeds meer bekend komen te staan als een creatieve, ambitieuze en betrokken coach die bijzondere resultaten levert.

Rob woont in Nijmegen en werkt door het hele land.

Thema’s waar Rob graag bij helpt als het gaat over samenwerken zijn:

  • Leiderschap
  • Ondernemerschap

 

Het resultaat waar hij op focust

Hij brengt je naar meer succes en geluk in werk en privé door te werken aan
jouw daadkracht, veerkracht, aantrekkingskracht en verbindingskracht.

CV

Na zijn studie andragogie (over mensen in veranderende situaties) aan de KU (nu Radboud Universiteit) in Nijmegen, specialiseerde hij zich me tot opleider/trainer, organisatieadviseur, coach en trainingsacteur.

In die rollen heeft hij in 30 jaar brede ervaring opgedaan met medewerkers, managers, (management)teams en studenten.

  • Hij werkte bij de politie,
  • bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI),
  • bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
  • voor grote trainingsbureau’s zoals Vergouwen Overduin, Boertien en Partners, GITP Organisatieadvies
  • bij ministeries,
  • bij banken en verzekeringsmaatschappijen
  • en in de industrie.

Sinds een aantal jaren richt hij zich steeds uitdrukkelijker op de thema’s leiderschap en ondernemerschap.
Omdat hij geraakt is door deze nieuwe tijd.
Deze tijd is een bijzondere tijd.
Er gebeurt ontzettend veel.
En het vraagt veel van ons.
Aan leiderschap.
En aan ondernemerschap.

En daar is moed voor nodig..
Wat is moed?
Bekijk het filmpje. Dan zie je Rob kort in gesprek met Bart.

 

Lees meer over

De loopbaan van Rob op LinkedIn

Zijn drijfveren: ANGST IS MAAR EVEN, SPIJT IS VOOR ALTIJD

Zijn visie: LEIDERSCHAP EN ONDERNEMERSCHAP