People skills

Hoe sterk zijn de people skills van je medewerkers?

Ga je het commitment aan met je medewerkers en help je ze om verder te groeien en ze future proof te maken?

Dit gaat over de praktijk. Soft skills en hard skills samen zorgen voor evenwicht.

Leren omgaan met onzekerheden, te aanvaarden dat ze erbij horen, waardoor je je meer kunt focussen op de positieve punten.

Hoe tevreden zijn de medewerkers over jou managers?


Bijna twee derde (64%) van de Nederlanders is ontevreden over zijn manager.
Dat is hoger dan het mondiale gemiddelde.
Wereldwijd is de helft van de werknemers niet te spreken over zijn baas.
Slechts 17 procent van de Nederlanders is blij met zijn manager.
Onderzoek door Monsterboard

 • zijn je mensen te kritisch, te zwart wit in het overbrengen van je boodschap?
 • vinden ze het lastig full commitment te krijgen voor de ideeën die ze inbrengen?
 • zijn er geregeld vervelende discussies tussen collega’s?
 • is delegeren geen gewoonte?
 • kost het coachen van collega’s ze meer energie dan ze zouden willen?

Vergroot hun interne en externe bewustzijn


Bewust zijn van je eigen sterktes en zwaktes, waarden, passies, plek in de maatschappij geeft je meer voldoening in je werk, in je relaties en je wordt er blij van, omdat je je” in control “voelt.

Van leiders die zich kunnen zien zoals hun medewerkers hen zien, rapporteren de medewerkers dat ze vaak een goede relatie met hun baas hebben, zich tevreden voelen en hun baas als meer effectief zien.

Dr Tasha Eurig


Welke vaardigheden heb je nodig als leidinggevende? Bekijk hier de 9 V’s.

                                     Het gaat om people-skills

 

jaarprogramma people skills

Resultaten

 • je krijgt meer intern en extern zelfbewustzijn
 • Je leert meer vanuit verbinding en natuurlijk leiderschap handelen (en minder vanuit controle en overtuigingskracht)
 • Je vergroot je creativiteit en flexibiliteit
 • Je leert sturen vanuit jouw visie
 • Je werkt samen op basis van vertrouwen, open dialoog en transparantie.
 • Je biedt medewerkers veiligheid en bent kalm, voorspelbaar en benaderbaar: Caring
 • Je daagt medewerkers uit het beste uit zichzelf te halen, zoekt af en toe de grenzen op: Daring

Concreet:

 • Je kijkt met waardering en respect naar de ander, ook als de resultaten eens wat minder zijn.
 • Je luistert en vraagt door, stelt open vragen en zoekt de dialoog
 • Je communiceert met krachtige boodschappen en geeft eerlijke feedback.
 • Je focust op de mogelijkheden en de voordelen, (zelfs wanneer de uitdaging groot is en er een crisis opgelost moet worden).
 • Je biedt mensen de mogelijkheden om hun potentieel te gebruiken, risico’s te nemen, fouten te maken, talenten te ontwikkelen.
 • Je stimuleert persoonlijke ontwikkeling.

In de opleiding wordt een onomkeerbaar proces in gang gezet van persoonlijke bewustwording.

 • Op basis van ingebrachte eigen leiderschapscasuïstiek
 • Aan de slag met gelijkgestemden
 • Ontdekkend, speels en veilig
 • Onmiddellijke impact in je werk

Bekijk het fragment waarin Frans van Houten CEO van Philips vertelt over zijn ervaringen als leider van grote veranderingen binnen Philips.
(Philips is het bedrijf waar mijn vader zijn leven lang werkte, waardoor ik mijn studie kon doen gesponsord door het Philips van de Willigenfonds. Ik vind het een prachtig bedrijf vanwege het pionierschip, het ondernemerschap en de menselijke waarden die het belichaamt. )

 

Helaas is het fragment niet meer terug te vinden op You tube…binnenkort tonen we hier een ander fragment…

 


 

De methode

 

Het programma gaat uit van 7 zuilen, waarin je met jezelf aan de slag gaat:

 • Ken je geschiedenis
 • Zet je masker af en kom in je kracht
 • Schrijf je persoonlijk statuut
 • Neem je plek in
 • Communiceer verbindend
 • Zorg goed voor jezelf
 • Maak anderen tot leiders

Je krijgt:

 • 7 intensieve individuele coaching sessies aan de hand van bovenstaande zuilen
 • 4 uitdagende 1 daagse “Krachtig leiderschap”- trainingen, waarin je andere leidinggevenden en ondernemers ontmoet
 • Een (lente, zomer, herfst of winter) expeditie van 5 dagen naar de Pyreneeën .

(De open trainingen “Krachtig Leiderschap” zijn “los” te volgen, maar maken ook deel uit van het jaarprogramma. Kies je dus voor individuele coaching middels het jaarprogramma dan kun je gratis aan 4 “Krachtig Leiderschap”- trainingen deelnemen.)

Bonus

 • Een Mega Moedig t-shirt
 • 1 “Walk of wisdom”, een pelgrimstocht van 1 dag met Rob Marrevee

Testimonial  Hans Savelberg, hoogleraar en onderwijsdirecteur

Het concept Moed heeft mij werkelijk geinspireerd tot het tonen van meer moed.
Ik bepaal nu waar mijn leven naartoe gaat, ben veel meer tevreden over mijzelf, ben ook trots op mijzelf.
Ik ben zelfverzekerder, doe minder mijn best, ben meer ontspannen.
Ik voel me nu meer een leider dan een manager.
Ik ben minder perfectionistisch.
Ik heb geleerd het belang van je waarden te expliciteren.
Ik schrijf stevigere mails, voor de groep neem ik nu echt de tijd om een goed verhaal te vertellen.
Ik begrijp nu beter wat er in relaties speelt: mensen zijn impliciet, mensen spreken zich niet uit en vaak ontlopen ze verantwoordelijkheid.
Ik ben bewuster van mijn gedrag. Ik zet de blik van de ander…zijn goedkeuring…..nu met meer gemak even aan de kant.


 

 • Maximaal 12 deelnemers

De opleiding zit niet vast in ‘kaders en tijden’. We veronderstellen van jou ruime ervaring, emotionele rijpheid en de bereidheid om te leren op basis van eigen ingebrachte casuïstiek:

 1. Je wilt je leiderschap versterken door zelfreflectie en het scherpen van je eigen ontwikkelingsrichting.
 2. Je bent bereid eigen patronen in denken en handelen te onderkennen en mogelijk te heroverwegen.

Doelgroep

Dit is een opleiding op MT-level. Wij veronderstellen ruime ervaring, emotionele rijpheid en de bereidheid om te leren op basis van zelf ingebrachte casuïstiek.

Versterk je leiderschap

 • Leiderschap op basis van gezag ontstaat alleen vanuit de verbinding
 • Leiderschap koppelt inspireren én corrigeren op een constructieve wijze
 • Medewerkers willen ondersteuning én uitdaging
 • Leiderschap is een praxis: praktijk van handelen
 • Autoriteit ontstaat in het handelen

Let op! De prijs is inclusief hotelovernachtingen en diners.

Je krijgt inzicht in en kennis over:

 • De 9 karakteristieken van een secure base leader
 • Conflicten en verschillen
 • Weerstand en verandering
 • Betekenisvol leiderschap
 • Het krachtenveld in en rondom je organisatie
 • Je plek in ‘het systeem’ en je blinde vlekken
 • Inspirerend én corrigerend handelen

Kortom, inzicht in en oog voor de complexe dynamiek tussen mensen en je eigen rol daarin.
En je ontwikkelt de moed om ernaar te handelen.

 

INVESTERING Deelname aan het jaarprogramma

Per maand       497 euro

In 1 keer        4997 euro

Je kunt ook eerst een training volgen of meegaan met een expeditie en kijken wat het je oplevert. Om vervolgens te kiezen voor het langere traject.

Kijk bij de AGENDA  voor de eerst volgende “Krachtig Leiderschap”- trainingen en de expedities.

Meer info

Je kunt met mij contact opnemen via info@robmarrevee.nl

of via 06 21 31 61 46.

 

Algemene voorwaarden