Zeven sleutels tot verandering

Ik heb deze sleutels niet zelf bedacht, maar ik belijd ze wel.  Ik vond het artikel op het internet en neem het integraal over. De schrijver mag zich melden…

Sleutel 1 – Mensen als kritische succesfactor
Mensen vormen in bedrijven de kritische factor voor succes.
Excellente veranderaars zijn nauw verweven met de organisatie. Juist die verbondenheid geeft hun het krediet om de zaak in onzekere tijden op sleeptouw te nemen. Het zijn mensen van de praktijk. Mensen met ervaring. Ervaring is niet wat ons overkomen is; ervaring is wat we gedaan hebben met datgene wat op onze weg gekomen is. Alleen mensen hebben dit vermogen. Vandaar, kritische succesfactor! Eerlijk zijn over deze ervaring helpt!

Sleutel 2 – Alle mensen
Alle mensen in een organisatie zijn daarom belangrijk. 
Dit betekent niet dat iedereen op eenzelfde wijze behandeld wil en moet worden. Mensen hebben heel goed in de gaten of ze belangrijk zijn in een organisatie of niet. Mensen zijn wel gelijkwaardig maar niet gelijk. Het is effectief om onderscheid te maken in de aanpak.

Sleutel 3 – Menselijk gedrag
Hun (al te) menselijk gedrag is een schatkamer van natuurtalent; we moeten dit niet onderdrukken maar veredelen. 
Deze sleutel hanteren betekent automatisch je verdiepen in menselijk gedrag. Dan kom je al snel bij fenomenen als: waar komt die weerstand vandaan – hoe moet ik darmee omgaan? De beste manier om met weerstand om te gaan is die serieus te nemen. Kies niet te snel voor ‘ja-knikkers’. De meeste creativiteit voor het doorvoeren van verandering vinden we juist bij diegenen, die vragen stellen en zich verzetten. Weerstand is energie, het ompolen waard.

Menselijk gedrag zien als natuurtalent en benutten betekent veel aandacht voor wat mensen doet bewegen; motivatie, engagement wordt dan hét gereedschap van de leider.

Sleutel 4  Luisteren naar de werkelijkheid
Als manager hebben we de meningen van onze mensen nodig, omdat luisteren naar de werkelijkheid meer oplevert dan het toespreken ervan! Onderschat de impact van communicatie niet. Kies voor duidelijkheid en herhaling. Ook als u hetzelf allang begrepen heeft. Communicatie is tweezijdig; wordt zelf het belangrijkste medium en start een dialoog. Mensen voelen het verschil tussen toegesproken worden of aangesproken worden!

Sleutel 5 Echtheid
Dit helpt bij het ontwikkelen van echt, authentiek gedrag en het verminderen van rolgedrag. Ja, maar hoe dan? Je kunt starten met zelf meer te reageren, hoe je wilt reageren en minder hoe je hoort te reageren. Je zult verbaasd staan hoe snel anderen je na gaan doen. En natuurlijk ontmoet je een categorie mensen, die je zullen adviseren ‘je wat politieker op te stellen’. Denk goed na, hoe hierop te reageren.

Sleutel 6 – Mensen bezielen
Als organisatie willen we deze menselijke eigen belangen verbinden met het belang van de organisatie; dit betekent dat we mensen ‘bezielen” rond de identiteit van de organisatie. Stop met de beginnende wereld van morgen in de hokjes van gisteren te proppen. Het is zinloos. Werk aan de ontwikkeling van een visie voor je organisatie, je afdeling of je eigen werkplek. Doe dat op nieuwe manieren. Goede leiding, en of je dat nu alternatief noemt of gezond verstand, gaat vandaag de dag over moed en verbeeldingskracht!

Sleutel 7 – Een klimaat voor permanente omvorming
Alle partijen (individuen, managers en organisatie) scheppen zo een klimaat voor permanentie omvorming (verandering en duur) Ga elke dag opnieuw na hoe je, jezelf en je werk kunt aanpassen aan de veranderende omstandigheden.