Mannen van 40


 

Loopbaanbegeleiding voor mannen van rond de 40, die hun “onrust” serieus willen nemen

Mid-life crisis!!!!!
Wordt hij een voortdurend hongerige najager van prikkels of wordt hij een waar-nemer die thuiskomt bij zichzelf?


 

 

Lees onderstaande tekst, overgenomen uit: ” Nog vele jaren, de symboliek van elk levensjaar’ (van Hans Korteweg) eens door. Mocht het je raken en je wilt begeleiding om bewust door de zogenaamde mid-ilfe crisis te komen maak dan een kennismakingsafspraak via calendy

 

 


37

Hij voelt zich gedragen door principes die hij nog niet helemaal doorgrondt, maar die hem wel vertrouwen geven.
Vitaliteit bereikt een hoogtepunt. Als hij vertrouwen verliest wordt hij dof en depressief. De bron is dan troebel. Apathie wordt wanhoop.
Totdat hij de wanhoop verstaat als innerlijke aansporing, puin gaat ruimen en weer bij de bron komt. Hulp is nabij, op voorwaarde dat hij zelf de deur opendoet.

38

Wat echt het makkelijkst is is ook het juiste. Wat is het moeilijk het juiste te vinden! 
Dit is een periode van vruchtdraging. Er wordt actief ingegrepen. Tegenstellingen worden samengebracht en verenigd of er wordt iets uitgesneden.
Dat vraagt om moedig ingrijpen en bescheiden offeren wat de voortgang dient. Het bestaan zuiveren om ontvankelijk te zijn voor wat komen gaat.

39

Een nieuwe grondtoon zet in. Het innerlijk oor luistert ernaar.
Het uiterlijk oor echter blijft zich richten naar het gebruikelijke. Dat kan aanleiding geven tot conflicten. Hij is gebaat bij bezinning op wat hij werkelijk wenst.
Een duurzame afstemming tussen innerlijk en uiterlijk oor dient te ontstaan.
In dit jaar wordt het zaadje geplant dat zeven, acht jaar nodig heeft om uit te groeien een eerste vrucht te dragen.

40

Mid-life crisis. De nieuwe grondtoon, die in 39 is vernomen als een belofte, wordt in 40 vaak opgevat als een bedreiging.
Het innerlijk gehoorde wordt ontkend. Als dat gebeurt wordt het bestaan ‘ woest en ledig”. Houdt hij de illusie in stand of ziet hij de werkelijkheid onder ogen?
Wordt hij een voortdurend hongerige najager van prikkels of wordt hij een waar-nemer die thuiskomt bij zichzelf.

41

Het besef daagt: Niemand heeft mij ooit iets aangedaan en niemand kan iets voor mij doen.
Dit is mijn bestaan. Ik kies voor het licht of voor het duister. Ik zie om in bitterheid of ik schep een nieuwe werkelijkheid.

42

De helft van het leven is voorbij. Alles is al eens gedaan. Het bestaan kan een benauwenis worden.
Het is ook mogelijk dat hij een uitweg ziet, een licht waarop hij zich richt. De les is dat de echte bevrijding slechts komt als niet het gedane, maar ook en vooral het nagelatene onder ogen wordt gezien.
Wat heeft hij tot nu toe vermeden? Voor welke werkelijkheid is hij gevlucht? Als hij er een eigen antwoord op vindt ontwaakt hij uit het verleden en vindt het licht.
Het oude wordt afgesloten doordat het de grondstof levert voor het nieuwe.