Organisatiecoach

 

Ik faciliteer goede gesprekken bij:

  • het ontwikkelen van een gezamenlijke missie, visie en strategie
  • het aangaan van een verandertraject (naar meer ondernemend gedrag) in jullie organisatie.

 

Ontwikkelen van een gezamenlijke visie en strategie

Een organisatie is ‘een groep mensen verbonden rond een idee’. We onderzoeken gezamenlijk wat de centrale idee van de organisatie is en hoe jullie deze tot uiting
kunnen brengen in missie, visie, waarden en strategie.

Tijdens bijeenkomsten met grote groepen medewerkers (15-50 personen) begeleid ik het debat en de dialoog. Inzicht in elkaars denkbeelden verrijkt zowel de eigen visie als het onderling vertrouwen en begrip.

 

Bij verandertrajecten

Bij verandertrajecten helpen we alle betrokkenen de verandering te begrijpen en te vertalen naar hun eigen situatie. Samen de realiteit onder ogen zien, zo wordt werken leren en ontwikkelen.

Met behulp van diverse werkvormen wordt duidelijke wat er zich onder de waterspiegel afspeelt. We doen dat respectvol, met de nodige lichtheid en de nodige ernst. We zorgen voor een ontspannen en veilige leeromgeving, voor echte ontmoeting en dialoog.

Ik en mijn collega’s maken graag gebruik van visuele en narratieve methoden. Een goed verhaal raakt mensen. In origineel gemaakte films wordt een onderwerp inhoudelijke uitgelicht en verbeeld. We maken foto’s en illustraties, storyboards…. Dat alles om de boodschap helder en effectief over te brengen.

Medewerkers voelen zich gezien en gewaardeerd. De organisatie heeft stappen gezet. Het delen van de kennis en de verhalen geeft een enorme kans tot gezamenlijk leren. Een interactief en collectief leerproces is op gang gebracht.

 

Ethische code

Ik ben opgeleid als systemisch coach bij Phoenix Opleidingen. Ik neem deel aan de ethische code van Phoenix, zodat je kunt rekenen op zorgvuldige en professionele begeleiding.

Aanpak
De aanpak van een traject is afhankelijk van de probleemstelling. Wil je hierover verder praten in een vrijblijvend oriënterend gesprek? Neem dan gerust contact met mij op.

 

Rob Marrevee 06 21 31 61 46

 

Samen werken, samen leren, samen succes creëren

Ik werk liever met klanten, dan voor klanten. Dat is niet altijd gemakkelijk; maar wel leuker én bovenal effectiever. Waarom? Omdat we voorbeeld willen zijn van wat we anderen willen leren; in houding en gedrag; in woord en daad. Veel bedrijven vandaag de dag worstelen met thema’s als zelf verantwoordelijk zijn en effectiever samenwerken. Kennis delen, gewoon via het dagelijkse werk blijkt eerder gezegd dan gedaan. Teveel programma’s sterven een zachte dood als de training is afgerond.

Als ik ingeschakeld worden bij ‘change of cultuurprogramma’s’ doe ik dat dus nooit alleen. Ik en mijn collega’s starten met een pilotgroep van sleutelfiguren uit de organisatie. Het liefst kritische mensen, die een mening hebben over wat er zou moeten gebeuren. Die groep beoordeelt ons; onze aanpak en onze inzet. Deze groep draait mee als Cultuurcoach. Samen gaan we op expeditie. Zo verbinden we de praktijk van alledag en de frisse wind van buiten. Goed voor de creativiteit en de eigenwaarde van alle betrokkenen. Op speelse wijze ontstaat een effectieve netwerkorganisatie. Gaandeweg het traject dragen wij onze expertise en onze ’tools’ over. Meer plezier en effect tegen minder kosten! De organisatie kan én doet het zelf!

Op deze manier blijven we als organisatie klein genoeg om onze klanten écht persoonlijke aandacht te bieden en zijn we groot genoeg om zeer complexe omvangrijke opdrachten aan te kunnen. We durven zeggen dat we hier goed in zijn!

 

Zeven sleutels tot verandering

Sleutel 1 – Mensen als kritische succesfactor 
Mensen vormen in bedrijven de kritische factor voor succes.
Excellente veranderaars zijn nauw verweven met de organisatie. Juist die verbondenheid geeft hun het krediet om de zaak in onzekere tijden op sleeptouw te nemen. Het zijn mensen van de praktijk. Mensen met ervaring. Ervaring is niet wat ons overkomen is; ervaring is wat we gedaan hebben met datgene wat op onze weg gekomen is. Alleen mensen hebben dit vermogen. Vandaar, kritische succesfactor! Eerlijk zijn over deze ervaring helpt!

Sleutel 2 – Alle mensen
 Alle mensen in een organisatie zijn daarom belangrijk. 
Dit betekent niet dat iedereen op eenzelfde wijze behandeld wil en moet worden. Mensen hebben heel goed in de gaten of ze belangrijk zijn in een organisatie of niet. Mensen zijn wel gelijkwaardig maar niet gelijk. Het is effectief om onderscheid te maken in de aanpak.

Sleutel 3 – Menselijk gedrag
 Hun (al te) menselijk gedrag is een schatkamer van natuurtalent; we moeten dit niet onderdrukken maar veredelen. 
Deze sleutel hanteren betekent automatisch je verdiepen in menselijk gedrag. Dan kom je al snel bij fenomenen als: waar komt die weerstand vandaan – hoe moet ik daarmee omgaan? De beste manier om met weerstand om te gaan is die serieus te nemen. Kies niet te snel voor ‘ja-knikkers’. De meeste creativiteit voor het doorvoeren van verandering vinden we juist bij diegenen, die vragen stellen en zich verzetten. Weerstand is energie, het ompolen waard.

Menselijk gedrag zien als natuurtalent en benutten betekent veel aandacht voor wat mensen doet bewegen; motivatie, engagement wordt dan hét gereedschap van de leider.

Sleutel 4 – Luisteren naar de werkelijkheid
 Als manager hebben we de meningen van onze mensen nodig, omdat luisteren naar de werkelijkheid meer oplevert dan het toespreken ervan! Onderschat de impact van communicatie niet. Kies voor duidelijkheid en herhaling. Ook als u hetzelf allang begrepen heeft. Communicatie is tweezijdig; wordt zelf het belangrijkste medium en start een dialoog. Mensen voelen het verschil tussen toegesproken worden of aangesproken worden!

Sleutel 5 – Echtheid 
Dit helpt bij het ontwikkelen van echt, authentiek gedrag en het verminderen van rolgedrag. Ja, maar hoe dan? Je kunt starten met zelf meer te reageren, hoe je wilt reageren en minder hoe je hoort te reageren. Je zult verbaasd staan hoe snel anderen je na gaan doen. En natuurlijk ontmoet je een categorie mensen, die je zullen adviseren ‘je wat politieker op te stellen’. Denk goed na, hoe hierop te reageren.

Sleutel 6 – Mensen bezielen
 Als organisatie willen we deze menselijke eigen belangen verbinden met het belang van de organisatie; dit betekent dat we mensen ‘bezielen” rond de identiteit van de organisatie. Stop met de beginnende wereld van morgen in de hokjes van gisteren te proppen. Het is zinloos. Werk aan de ontwikkeling van een visie voor je organisatie, je afdeling of je eigen werkplek. Doe dat op nieuwe manieren. Goede leiding, en of je dat nu alternatief noemt of gezond verstand, gaat vandaag de dag over moed en verbeeldingskracht!

Sleutel 7 – Een klimaat voor permanente omvorming
 Alle partijen (individuen, managers en organisatie) scheppen zo een klimaat voor permanentie omvorming (verandering en duur) Ga elke dag opnieuw na hoe je, jezelf en je werk kunt aanpassen aan de veranderende omstandigheden.