Organisatieontwikkeling

Als het gaat om een langduriger veranderproces dat je stapsgewijs wilt afleggen, dan kun je maar beter samen reizen.

U wilt als managementteam b.v.:

– geen slogans , maar werkelijke gedragsverandering
– de nieuwe strategie met elkaar handen en voeten geven
– dialoog voeren
– dat de mensen verantwoordelijkheid oppakken
– een nieuwe methodiek implementeren
– dat uw mensen zich bewust worden van hun rol en het van belang van nieuwe vaardigheden
– dat medewerkers open staan voor leren van elkaar..
– de medewerkers de gelegenheid geven te zeggen hoe de veranderingen hen persoonlijk raken
– meer ondernemerschap, innovatief vermogen en flexibiliteit van je medewerkers

 

U wilt  

  • begeleiding bij uw rol als veranderaar, 
  • dat uw managers hun medewerkers leren coachen, want
  • u wilt leren en ontwikkelen in het hele bedrijf faciliteren.

 

De programma’s die ik samen met u maak spreken mensen persoonlijk aan. Ze dagen uit om van binnen uit te veranderen. Dat wil zeggen dat de organisatie begint bij de individuele medewerker en diens kernwaarden.

We laten de betrokkenen verbinding maken met hun drijfveren en betrekken ze in de nieuwe strategie. Zo is er gezamenlijke visie- en strategieontwikkeling.
Bij verandertrajecten helpen we alle betrokkenen de verandering te begrijpen en te vertalen naar hun eigen situatie. Samen de realiteit onder ogen zien. Zo wordt werken leren en ontwikkelen.

Middels allerlei werkvormen komt boven water wat er zich onder de waterspiegel bevindt. We doen dat respectvol, met de nodige lichtheid en de nodige ernst. We zorgen voor een ontspannen en veilige leeromgeving.

Theaterinterventies zorgen voor interactie met beleving, voor echte ontmoeting en dialoog.