High-end ondernemer worden

Wil je meer succes als ondernemer?

Bij de opleiding die ik volg bij Laura Babeliowsky hebben we strategieën voor low-end, middle-end en high-end producten besproken. Interessant voor ZZP-ers!

High, middle en low end is een onderverdeling van je producten en diensten, in een piramidevorm. In de basis van de piramide bied je iedereen die maar wil gratis producten en diensten aan die je geen/weinig energie en tijd kosten.

Smaakt het voor een kleinere groep naar meer, dan zullen ze interesse tonen of gevoelig zijn voor producten en diensten die niet meer gratis zijn. In dit middle-gebied moet je de gewekte verwachtingen waarmaken, tegen een reële prijs.

Wie daarna meer maatwerk wenst, is rijp voor high-end dienstverlening (in de top van de piramide). Daarmee maak jij je onmisbaar voor deze klant(en). En je vraagt er een expert-tarief voor.

Jij staat aan het roer

Het idee achter het ontwikkelen van een high-end programma is dat je dan zelf aan het roer gaat staan. Jíj bepaalt wat goed is voor de klant, je toont leiderschap. Jíj bent de expert en hebt je eigen antwoord op het probleem van de klant. Klanten vinden dat aantrekkelijk. Ze worden in de watten gelegd. Mensen herkennen je ogenblikkelijk als high-end ondernemer. Met een low-, middle en high-end programma verhoog je je status als expert.

10 succesfactoren voor een onweerstaanbaar aanbod

We bespraken 10 factoren waarmee je je aanbod of programma onweerstaanbaar maakt? Ik noem de eerste 5.

  1. Maak de transformatie ‘van probleem van de klant naar resultaat’ duidelijk voor je klant.
  2. Formuleer de kerngedachte waar je programma om draait: wat is je visie, wat wordt je slogan?
  3. Laat zien welk hoofdprobleem van de klant je oplost met je aanbod, en welke 2 sub-problemen je er ook mee oplost.
  4. Bedenk een wervende naam voor je programma of aanbod.
  5. Verwoord de baten van je programma en de onderdelen ervan voor je klant

‘Hier word ik blij van’

‘Dat werkt niet voor mijn diensten’, reageerde een cursist op deze aanpak. En waarschijnlijk komt die gedachte ook bij jou op. Maar na een half uur werken aan een paar opdrachten, in tweetallen, was zíj het die enthousiast zei: ‘Hier word ik blij van, ik krijg het ene idee na het andere!’

Wil jij meer leren over de factoren die bijdragen aan een onweerstaanbaar aanbod? Dan is de VIP Dag voor moedige ondernemers interessant voor jou!